SUKCES WEZWANIA NA AKCJE ERGIS S.A.

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki ERGIS S.A. („Spółka”, „ERGIS”), które ogłoszone zostało przez Finergis Investments Limited („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz Marka Górskiego („Wzywający 2”) w dniu 1 października 2019 r., zakończyło się skupieniem przez Wzywających 45,66% akcji ERGIS SA, co oznacza, że pakiet, którym dysponują obecnie to 92,51% akcji Spółki. Dziś miało miejsce zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach wezwania na GPW.

Zamiarem wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW. Zanim to nastąpi, Wzywający uruchomią procedurę przymusowego wykupu walorów giełdowej Spółki od pozostałych akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli na zakończone wezwanie.

 Bardzo cieszymy się z sukcesu wezwania. Zmiana struktury akcjonariatu i statusu firmy z publicznego na prywatny otworzy kolejny etap w jej rozwoju. Po przeprowadzeniu delistingu zamierzamy zintensyfikować działania restrukturyzacyjne w operacyjnej i finansowej działalności Grupy ERGIS, co pozwoli spółce skuteczniej zmierzyć się ze stojącymi przed nią wyzwaniami rynkowymi powiedział Marek Górski, jeden z akcjonariuszy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

ERGIS S.A. jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). ERGIS jest także producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

Więcej informacji o przeprowadzonym wezwaniu na stronie:

www.wezwanienaergis.pl

 Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Grocka, M+G

Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 503 186 855

e-mail: paulina.grocka@mplusg.com.pl