SPEŁNIENIE WARUNKU WEZWANIA NA AKCJE ERGIS S.A.

Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. („Spółka”, „ERGIS”), podjęło dziś uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki. Oznacza to, że spełnił się warunek zastrzeżony w treści pkt. 24 Wezwania („Wezwanie”) na sprzedaż akcji Spółki ERGIS S.A ogłoszonego przez Finergis Investments Limited oraz Marka Górskiego, czyli że wezwanie doszło do skutku.

W rezultacie nie później niż do 22 listopada 2019 r. zostaną zawarte transakcje nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Wezwanie. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji przypada na 22 listopada 2019 r. Zamiarem wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW.

Bardzo cieszymy się z dzisiejszej decyzji Walnego Zgromadzenia Ergis, które odzwierciedla pozytywną ocenę Wezwania przez akcjonariuszy Spółki i otwiera drogę do wycofania akcji ERGIS S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Oznaczać to będzie nowy etap w rozwoju firmy. Transakcja nabycia akcji w wezwaniu planowana jest w tym tygodniu powiedział Marek Górski, jeden z akcjonariuszy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

ERGIS S.A. jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). ERGIS jest także producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

Więcej informacji o przeprowadzonym wezwaniu na stronie:

www.wezwanienaergis.pl

 Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Grocka, M+G

Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 503 186 855

e-mail: paulina.grocka@mplusg.com.pl