Najważniejsze informacje o wezwaniu

  • Przedmiotem wezwania jest 20.083.783 akcji, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA Spółki.
  • Nowa cena w wezwaniu została ustalona na 3,88 zł za akcję.
  • Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października – 19 listopada 2019 r.
  • Planowaną datą zawarcia transakcji na GPW oraz rozliczenia wezwania jest 22 listopada 2019 r.
  • Finergis Investments Ltd. jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje w ramach wezwania. Marek Górski nie zamierza nabywać Akcji w ramach wezwania.
  • Na dzień ogłoszenia wezwania, Wzywający posiadają łącznie 17.706.158 akcji Spółki, co stanowi 46,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
  • Po przeprowadzeniu wezwania, Nabywający zamierza wejść w posiadanie 35.291.501 akcji co stanowi 93,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wzywający zamierzają osiągnąć, jako strony zawartego 1 października br. porozumienia, łącznie 37.789.941 głosów na WZA Spółki, co stanowi 100% w kapitale zakładowym Spółki.
  • W przypadku objęcia 100% ogólnej liczby akcji Spółki (w konsekwencji nabycia akcji w ramach wezwania oraz procesu przymusowego wykupu akcji Spółki), zamiarem Wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW.
  • Rolę pośredniczącego w wezwaniu pełni mBank.
  • Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w siedzibie oraz 12 Punktach Usług Maklerskich mBank S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *