Najważniejsze informacje o wezwaniu

  • Przedmiotem wezwania jest 20.083.783 akcji, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA Spółki.
  • Nowa cena w wezwaniu została ustalona na 3,88 zł za akcję.
  • Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października – 19 listopada 2019 r.
  • Planowaną datą zawarcia transakcji na GPW oraz rozliczenia wezwania jest 22 listopada 2019 r.
  • Finergis Investments Ltd. jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje w ramach wezwania. Marek Górski nie zamierza nabywać Akcji w ramach wezwania.
  • Na dzień ogłoszenia wezwania, Wzywający posiadają łącznie 17.706.158 akcji Spółki, co stanowi 46,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
  • Po przeprowadzeniu wezwania, Nabywający zamierza wejść w posiadanie 35.291.501 akcji co stanowi 93,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wzywający zamierzają osiągnąć, jako strony zawartego 1 października br. porozumienia, łącznie 37.789.941 głosów na WZA Spółki, co stanowi 100% w kapitale zakładowym Spółki.
  • W przypadku objęcia 100% ogólnej liczby akcji Spółki (w konsekwencji nabycia akcji w ramach wezwania oraz procesu przymusowego wykupu akcji Spółki), zamiarem Wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW.
  • Rolę pośredniczącego w wezwaniu pełni mBank.
  • Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w siedzibie oraz 12 Punktach Usług Maklerskich mBank S.A.

RUSZAJĄ ZAPISY NA AKCJE W WEZWANIU NA ERGIS S.A.

Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji spółki ERGIS S.A. („Spółka”, „ERGIS”), które potrwają do 19 listopada br. Wezwanie zostało ogłoszone przez Finergis Investments Limited („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz Marka Górskiego („Wzywający 2”) w dniu 1 października 2019 r. Przedmiotem wezwania jest 20.083.783 akcji, reprezentujących 53,15% akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję. Oznacza to premię w wysokości 15,4% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 7,1% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie. Ustalona cena oznacza także ponad 30-procentową premię w stosunku do ceny rynkowej z dnia ogłoszenia wezwania. Zamiarem Wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW.

Czytaj dalej RUSZAJĄ ZAPISY NA AKCJE W WEZWANIU NA ERGIS S.A.